Sätta parametrar på Vera UI7

I vissa fall kan man behöva göra enhetsspecifika inställningar, exempelvis för att tala om för en insatsbrytare om en bistabil eller monostabil väggbrytare är ansluten till den.

För att göra dessa inställningar på Vera UI7 gör man så här:

1. Börja med att Klicka in dig på Devices. Därefter klickar du på den cirkulära knappen med en pil på, för den enhet vars parametrar du vill modifiera:

Välj enhet

Du får nu upp enhetens inställningssida. Här finns flera olika val, men vi ska in på ”Device Options”:

Inställningssida

Här inne finns några roliga knappar, men inget att fylla i (ännu). Klicka på ”Add configuration settings” så läggs en rad till där du kan ange Variable, Data Size och Desired Value. Konsultera enhetens manual för information om vad för värden du ska ange för de olika parametrarna. Klicka sedan på ”Save changes” för att lagra förändringarna:

Enhetsinställningar

Färdigt! Nu ska enheten ha fått de nya inställningarna. Detta kan verifieras genom att gå in på samma ställe igen lite senare.

Publicerad i Vera