Associera enheter på Vera UI7

Association är praktiskt om man vill slippa skapa en scen för att t.ex. ”synka” två brytare. Så här går man till väga på Vera (UI7):

1. Börja med att Klicka in dig på Devices. Därefter klickar du på den cirkulära knappen med en pil på, för den enhet vars parametrar du vill modifiera:

Välj enhet

2. Du får nu upp enhetens inställningssida. Gå in på ”Device Options”:

Inställningssida

3. Släng ett öga i manualen för att ta reda på vilken grupp du vill associera med för just din applikation. Lägg sedan till den gruppen:

Lägg till grupp

4. Nu behöver vi lägga in vilka enheter som ska vara associerade i gruppen. Klicka på ”Set”:

Sätt gruppmedlemmar

Nu dyker det upp en lista med de enheter som kan associeras. Kryssa för den eller de enheter du vill använda, därefter ”Save”. Du får ett meddelande om att vänta tills enheterna uppdaterats, klicka på ”Back to…”:

Välj enheter att associera

Tillbaka under Device Options bör du nu se den/de valda enheterna i associationsgruppen (under Set och View). Klicka på Apply Changes:

Färdigt, spara ändringarna

Nu är det färdigt! Om allt blivit rätt ska du nu exempelvis kunna bryta en annan brytare samtidigt som då slår av/på denna enhet. Notera att kommunikationen är enkelriktad, så vill man att den andra brytaren ska bryta denna får man göra det omvända på den.

Publicerad i Vera