Begrepp

Det finns ett antal begrepp inom Z-Wave som kan vara bra att känna till:

Styrenhet

I varje Z-wavenät finns det en styrenhet, oftast är styrenheten uppkopplad mot internet. Det går att använda vissa fjärrkontroller som styrenhet med om du bara vill styra tex en lampa.

Nod, slavenhet

Förutom styrenheten består nätet av ett antal noder som kan vara till exempel brytare, dimrar, dörrsensorer, termostater osv.

Wake up intervall

Generellt vill man inte att alla noderna i nätet ska ligga och sända information hela tiden då bandbredden i nätet inte är obegränsad och då det kostar mycket energi för en batteridriven enhet att kommunicera med styrenheten. De flesta batteridrivna noderna skickar information när det behövs – tex när en dörr öppnas eller temperaturen förändrats mycket. Wake up intervall är ett förinställt värde som anger hur ofta noden ska skicka en signal till styrenheten för att säga till att den fungerar. När wake up intervall skickas till styrenheten hämtas även eventuella förändringar i parametersättningen.

Parameter

De flesta noderna har ett antal olika parametrar som kan ställas in. Parametrarna styr hur noden ska fungera. Ofta brukar det till exempel gå att ställa in hur eventuell lysdiod på en brytare ska fungera eller hur stor temperaturförändring som krävs för att information ska skickas till styrenheten. Alla parametrar har ett nummer och i manualen till produkten står det vad de respektive parametrarna gör och hur de ställs in.

Template

Template är en mall i styrenheten (framförallt Fibaros styrenheter) som gör att det blir enklare att sätta parametrar då templaten listar alla tillgängliga parametrar på ett överskådligt sätt. Att template saknas för en produkt påverkar inte funktionaliteten, det blir bara lite krångligare att ställa in eventuella parametrar.

FLiRS

Batteridrivna enheter är inaktiva och vaknar regelbundet vid förinställda wake up intervall för att spara energi och öka batteriets livslängd. Detta är opraktiskt för tex dörrlås som som behöver kunna reagera direkt när någon vill låsa upp.

I Z-Wave finns därför en teknik som kallas FliRS  (Frequently Listening Receiver Slave). Noder som stödjer FLiRS växlar mellan helt inaktiva och halvt vakna. När FLiRS-noden är halvt vaken lyssnar den efter en särskild signal från styrenheten – men skickar inte något själv för att spara energi. Om FLiRS-noden känner av den särskilda signalen från styrenheten vaknar FLiRS-noden upp direkt och börjar kommunicera med styrenheten.