Bloggarkiv

Associera enheter på Fibaro Home Center 2 och Lite

När produkter associeras kan de direkt styra varandra utan att kontrollern är inblandad. Perfekt när man via en fjärr vill styra en brytare eller dimmer! 1. Börja med att klicka på skiftnyckeln på den produkt som du vill använda för

Publicerad i Fibaro

Sätta parametrar på Fibaro HC2/Lite

Många brytare/dimmrar/sensorer fungerar direkt utan att någon parameter behöver ändras. Och för många produkter, framförallt Fibaros egna, finns det ”templates” som gör att det går att konfigurera noden genom att kryssa i checkrutor och dra i reglage. För att gå

Publicerad i Fibaro

Inkludera noder på Fibaro HC2/Lite

Så här gör du för att lägga till enheter på Fibaro HC2/Lite: 1. Klicka på Enheter 2. Klicka på Lägg till eller ta bort enhet 3. För gen5-enheter är det en bra rutin att kryssa i ”Add in security mode

Publicerad i Fibaro

Testguide Fibaro

Här går vi igenom hur en brytare inkluderas.

Publicerad i Fibaro